Jegerprøvekurs

Jegerprøvekursene kjøres over 2 helger.

Fredager kl 18-21. Lørdager og Søndager  fra kl 10-16.


Jegerprøvekursets innhold

1. Samling – Jakt og holdninger

2. Samling – Våpen og våpenlovgivningen

3. Samling – Human og sikker jakt i praksis

4. Samling – Skyting med hagle og rifle

5. Samling – Artskunnskap

6. Samling – Lover og forskrifter

7. Samling – Jaktformer

8. Samling – Ettersøk av skadet vilt

9. Samling – Håndtering av felt vilt

Fravær aksepteres fredag 2, søndag 1 og Søndag 2 ( Kun en av disse) Fravær utover en av disse medfører at kurset underkjennes, og eksamen ikke kan avlegges.

 

Kurssted:

Spikkestad Ungdomsskole, Asker

 

Påmelding:

Last ned gratis App "Jegerprøveeksamen" og registrer deg som kandidat. Ved registrering får du tilbud om å betale kommunalt eksamensgebyr. Det er ikke nødvendig for å registrer seg, men må gjøres forut for eksamen. Send så mail med det telefonnummer du registrerte deg med til stig@jaktlyst.no. Vi vil da finne deg i databasen og legge deg til planlagt kurs.  OBS: ta vare på SMS du får med brukernavn og passord når du registrerer deg som kandidat. Dette får du bruk for senere på eksamen.

 

Kursavgift:

Kursavgift: NOK 3200,- overføres Røyken & Åros JFF, konto 0530.35.87359

Dekker undervisning, skytebane, ammunisjon, lån av våpen. 

Husk å oppgi ditt navn når kursavgiften betales.

 

Undervisningsmateriell:

Det anbefales å kjøpe en app du kan trene med i forkant av eksamen. Personlig synes jeg Jegerappen er den beste.


Informasjon om eksamen:

Eksamen holdes av Kommunen. Vi melder opp kandidatene til eksamen, og kandidaten mottar innkalling direkte. Selve prøven består av 50 spørsmål med 3 svaralternativ pr. spørsmål. Bare et svar er riktig. For å bestå må minimum 40 av spørsmålene være rett besvart. Kandidaten har 50 minutter til disposisjon. Eksamen avlegges på mobiltelefon.
Ved behov for mer informasjon:

Kontakt JP instruktør Stig Skuggevik på  mobil 40 60 80 75.


www.jaktlyst.no © 2023     Foretaksnr: 992 672 617